การศึกษาแบบอินซิทูการเปลี่ยนโครงสร้างจากออกไซด์ทองเป็นโลหะทองในขณะการเกิดปฏิกิริยาเคมี