นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของอัตรกริยาเชิงระหว่างเถาวัลย์และต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่