ระบบตรวจจับการบุกรุกในบ้านและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน