การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงและกล้วย (ภายใต้โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมแห่งประเทศไทย)