การศึกษาหาแนวทางการวิจัยสสารมืดด้วยหมู่กล้องโทรทรรศน์เชเรนคอฟ (CTA)