ต้นแบบหุ่นยนต์สำหรับการตรวจหาตำแหน่งรั่วในท่อน้ำใต้พื้นดิน

Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Leak Detection in Water Pipelines Using Discrete Wavelet Decomposition and Artificial Neural Network", The Sixth International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems (SIRS'20), 14 - 17 ตุลาคม 2020, สาธารณรัฐอินเดีย
2019 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Tethered Acoustic Framework for Leak Detection in Water Pipelines", ACEAI Asia Conference on Engineering and Information, 18 - 21 มิถุนายน 2019, ิปักกิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน