สารต้านการเจริญของเชื้อราก่อโรคพืชจากสารสกัดหัวกลอย (Plant fungicide from Dioscorea hispida sp. Tuber Extract)