การพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพขั้นสูงด้วยแสงเทียมเพื่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ


แสดงความคิดเห็น

(0)