ระบบทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

Publish Year National Journal 1
2018 exNatsupapong Barametsakun, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Automated System for Fire Pump Performance Testing", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 47-59
Publish Year International Conference 1
2017 exNatsupapong Baramethsakun1, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Development of Automated Testing Procedure for Fire Pump Performance Evaluation", The 1st Nontri International Conference (NIC2017): Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร ประเทศไทย