การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์จากอนุพันธ์ไพรีน

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ธนิกา ขันอาสา, อาจารย์, exวินิช พรมอารักษ์, "การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของสารเรืองแสงสีน้ำเงินจากอนุพันธ์ไพรีน", PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2018, 7 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย