การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบเอียงบนแผ่นดูดซับความร้อน

Publish Year International Journal 1
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Enhanced heat transfer in rectangular duct with punched winglets", Chinese Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 660-671