การประยุกต์ใช้เทคนิคการผ่ารังไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อสนับสนุนระบบพยากรณืการระบาดจากแมลงอพยพ


แสดงความคิดเห็น

(0)