เครื่องผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, inนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์, "เครื่องกึ่งอัตโนมัติสำหรับผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9, 26 - 28 กรกฎาคม 2017, เลย ประเทศไทย