ประเมินการใช้แหล่งแร่ธาตุสังกะสี (Hizox) ในอาหารสัตว์ปีก