ดนตรีที่ใช้ในประเพณีจุลกฐินของล้านนา : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Conference 1
2018 inนายภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดนตรีในประเพณีจุลกฐินของล้านนา: กรณีศึกษาวันเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่", ล่องล้านนา : ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว , 20 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย