โครงการต้นแบบพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในรุปแบบ Social Enterprise : SE ในพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก (RA#6)ไปยังจังหวัดราชบุรี


แสดงความคิดเห็น

(0)