การสำรวจทัศนคติของผู้มีผลกระทบจากปัญหาการพิพาทระหว่างมนุษย์และลิงป่าในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว