ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exอัญรัตน์ ตอพล, "ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 28 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)