ผลของการใช้น้ำกากเม่าในการป้องกันเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่แยกได้จากปลานิลในห้องปฏิบัติการ