การหาค่าพารามิเตอร์กระบวนการใหม่สำหรับเตรียมผงพอลิคาโปรแลคโตนด้วยเทคนิคฉีดพ่นสารละลาย