เทคนิคสำหรับการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเหง้าข่า (Alpinia galanga)