แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนอาหารก่อนวันหมดอายุบนแอนดรอยด์

Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวธมลวรรณ กลิ่นระรวย , inนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนอาหารก่อนวันหมดอายุบนแอนดรอยด์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2015), 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2016, สระแก้ว ประเทศไทย