การศึกษาและจัดทำเกณฑ์การปฎิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสำรวจ

Publish Year International Journal 2
2017 exSayumpo Intapiw, inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, exSayan Sirimontree, exBoonsap Witchayangkoon, "A Study on New Bypass Roadway Selection: Case Study of a Southern Part of Nakornratchsima Ring-Road, Thailand", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Science & Technologies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017
2017 exKritsada Anantakarn, inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, exSaharat Buddhawanna, exChattichai Waisurasingha , exSanya Namee, exBoonsap Witchayangkoon, "GPS-based Driving Observations of Personal Vehicles In Bangkok", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Science & Technologies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017