การวิเคราะห์ปริมาณขยะอันตรายจากเรือของท่าเรือแหลมฉบัง

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Econometric Model of Ship-Generated Operational Waste: The Underlying Tool for Waste Management in Container Port", Applied Environmental Research , ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 19-31
2016 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Use of Seasons in Preventing Marine Pollution from Cargo Ships in Laem Chabang Port, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 8-16