การคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากผึ้งมิ้มดำ (Apis andreniformis)ที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืชบางชนิด