ผลการเสริมซีสทีอามินไฮโดรคลอไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและระดับคอร์ติซอลในสุกรขุน

Publish Year National Conference 1
2015 exวัลลภ ภูโอบ, inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมซีสทีอามินไฮโดรคลอไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและระดับคอร์ติซอลในสุกรขุน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย