การเตรียมแผ่นฟิล์มผสมของไคโตซาน/ซิลค์ไฟโปรอินและซิงค์ออกไชด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย