นโยบาย DACA และการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นของเด็ก

Publish Year International Journal 2
2017 exCatalina Amuedo-Dorantes, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Was DACA Responsible for the Surge in Unaccompanied Minors on the Southern Border?", International Migration, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 12-13
2016 exCatalina Amuedo-Dorantes, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "DACA and the Surge in Unaccompanied Minors at the US-Mexico Border", International Migration, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 102-117
Publish Year International Conference 1
2015 exCatalina Amuedo-Dorantes, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "นโยบาย DACA และการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นของเด็ก", Population Association of America 2015 Annual Meeting, 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2015, ซานดิเอโก้ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา