การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรอยด์ในแหล่งปลูกพริกและมะเขือเทศในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Viroids: Risks for Agricultural Crops", The International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017, Feb 2-Mar 2, 2017, The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, 1 มีนาคม 2017, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย