ปัญหาอุปสรรคและการจัดการการใช้เวลาว่างของนิสิตในหอพักหญิง ซอยพหลโยธิน 45

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์, "เป้าหมายและปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตในหอพักซอยพหลโยธิน 45", The 3rd International Conference on Physical Education Health and Sport ASEAN Council of Physical Education and Sport. “Best Practice for ASIEAN - Community: Enhancing Physical Activity Health and Recreation”, 3 กันยายน 2017, Jatujak สาธารณรัฐสิงคโปร์