การใช้ประโยชน์ลำต้นปาล์มน้ำมันและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันโดยการอัดกาวและเพิ่มความหนาแน่นโดยใช้แรงอัดเพื่อไม้แปรรูป

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.มยุรี ดวงเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Phenol Formaldehyde Impregnation and Hot Compression on Strength Property of Oil Palm Trunk and Rubber Wood", 50 Years International Academy of Wood Science 1966-2016: Wood Science for The Future, 1 - 3 มิถุนายน 2016, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส