การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แบบเที่ยงตรงของแหวนยางกันซึมที่มีพิกัดความคลาดเคลื่อนต่ำเพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ