โครงการสุขภาพเป็ด (โครงการย่อย การผลิตแอนติบอดีต่ออิมมูโนกลอบูลินของเป็ด เป็ดเทศ และห่านเพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการติดตามภูมิคุ้มกันระดับฝูง)