การพัฒนาโปรแกรมบริหารและวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาวอรพิม อภิสิทธิ์, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "Managing and Planning Program Development of Electrical Power Consumption for Feed Factory", International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS), 20 - 22 กรกฎาคม 2015, Hokkaido ญี่ปุ่น