การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Handling shelf space with an optimal EOQ model", The 12thSARD Workshop: The Society of Asian Retailing and Distribution (SARD) , 28 - 30 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย