ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการใช้เฟสบุ๊กในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Publish Year International Journal 1
2016 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรินดา วราวุฒิ, "Undergraduates' Attitudes toward the Use of Facebook in Fundamental English Course", International Journal of Information and Education Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 934-939
Publish Year International Conference 1
2015 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรินดา วราวุฒิ, "Undergraduates' Attitudes toward the Use of Facebook in Fundamental English Course", 2015 International Conference on Frontiers of Educational Technologies, 29 - 30 กรกฎาคม 2015, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน