การจัดทำแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 exShon, HK, exNghiem, LD, exKim, S, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAravinthan, V, exVirkutyte, J, exShu, L, exJegatheesan, V, "Special issue on the Challenges in Environmental Science and Engineering-CESE-2012", DESALINATION AND WATER TREATMENT, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4-6, มกราคม 2014, หน้า 555-555