สารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน:บางชนิดในตำบลนานกกก อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์