วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบการหาตำแหน่งจากดาวเทียม (GPS)

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Global Positioning Systems: An Evolving Technology", The 5th International Conference on Business and Economics, 1 - 3 มิถุนายน 2014, แมดดริด ราชอาณาจักรสเปน