การศึกษาสารออกฤทธิ์เพื่อต้านโปรตีนที่สำคัญต่อการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย

Publish Year International Conference 3
2019 exTippawan Boonkaew, exSiripen Rungsuwannarat, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Gene cloning and recombinant protein expression of Anopheles saglin protein in E. coli", The 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 22 - 23 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exPhattaradanai Wonginta, exTippawan Boonkaew, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Gene cloning and recombinant protein expression of Anopheles carboxypeptidase B in E. coli", The 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 22 - 23 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายวัชรากร มงคล, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exดร.วรัญญู พูลเจริญ, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "VIRTUAL SCREENING OF COMPOUNDS AGAINST ANOPHELES CARBOXYPEPTIDASE B USING FOR BLOCKING MALARIA TRANSMISSION", The 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5 - 7 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย