การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในรายวิชาการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "Software Application in Business Process Design and Enterprise Resource Planning System Development", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International for Academic Disciplines, , 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2014, Venice สาธารณรัฐอิตาลี