การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษ ปัญหา และความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองพัทยา

Publish Year International Journal 1
2014 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, "Front Desk Skills Development: English Usages, Problems, and Needs", Humanities and Social Sciences Review , ปีที่ 03, ฉบับที่ 04, ธันวาคม 2014, หน้า 225-233
Publish Year International Conference 1
2014 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatsara Pongsukvajchakul, "Front Desk Skills Development: English Usages, Problems, and Needs", International Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 26 - 30 พฤษภาคม 2014, บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา