ความเเตกต่างของรูปแบบของปฏิกิริยาเอซิดและอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสในช่วงการพัฒนาเอมบริโอของหนอนเจาะสมอฝ้าย

Publish Year International Journal 1
2012 exO.A. Zaghloul, exA.K.K. Mourad, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exsaly A, eiza, "Different Patterns of Acid and alkaline phosphatase activities during embryogenesis and in emerge adults of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 611-619