สรีรวิทยาของราและเอนไซม์จากราที่สามารถย่อยสลายสีสังเคราะห์ และเภสัชภัณฑ์

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exEmi Kunitake, exMakiko Sakka, exTetsuya Kimura, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuo Sakka, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Light regulation of two new manganese peroxidase-encoding genes in Trametes polyzona KU-RNW027", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 852-1-14
2019 exPiyangkun Lueangjaroenkit, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuo Sakka, exMakiko Sakka, exTetsuya Kimura, exEmi Kunitake, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Two manganese peroxidases and a laccase of Trametes polyzona KU-RNW027 with novel properties for dye and pharmaceutical product degradation in redox mediator-free system", Mycobiology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 217-229
2018 exLueangjaroenkit, P, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Morphological Characteristic Regulation of Ligninolytic Enzyme Produced by Trametes polyzona", MYCOBIOLOGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 396-406