ผลการสำรวจการใช้บริการสนามกอล์ฟของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน