ผลของการควั่นกิ่งและปลิดผลต่อการติดผลและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ P2