การเปรียบเทียบความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในเส้นทางเดินป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชที่ถูกรบกวนและไม่ถูกรบกวน