การผลิตสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกไข่และการลดจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยเปลือกไข่

Publish Year International Journal 6
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exจุฬาภา สุทธิประภา, exSairung Changkhamchom, exAnuvat, "Alternative green preparation of mesoporous calcium hydroxyapatite by chemical reaction of eggshell and phosphoric acid", International Applied Ceramic Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, กันยายน 2019, หน้า 1989-1997
2018 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exWanitcha Unjan, exSangwan, Watchara, exAnuvat Sirivat, "Preparation of anhydrite from eggshell via pyrolysis", Green Processing and Synthesis, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 139-146
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exN. Chankasem, exW. Sangwan, exA. Sirivat, "Semi-rigid foams of calcium silicate (CaSiO3) embedded in natural rubber latex", Plastics, Rubber and Composites Macromolecular Engineering, ปีที่ 45, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2016, หน้า 304-310
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exสุณิสา ดรจนะกาล, exกะรัต เพ็ชรเจริญ, exศ.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Effects of Foaming Agents and Eggshell Calcium Carbonate (CaCO3) Filler on Natural Rubber Foam Physical-Thermal-Mechanical Properties", Journal Rubber Research, ปีที่ 19/2, ฉบับที่ 2, เมษายน - กรกฎาคม 2016, หน้า 71-96
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exจุฬาภา สุทธิประภา, "Innovative Preparation Calcium Hydroxyapatite from Duck Eggshell via Pyrolysis", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 851, ฉบับที่ -, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 8-13
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒ์, exนางละอองดาว มอลโซว์, exนาบวิศวิน กุญชรทรัพย์, "Ceramic granules forming from calcium sodium aluminosilicate and carboxymethyl cellulose", Journal of Ceramic Processing Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2013 - ธันวาคม 2014, หน้า 658-666
Publish Year International Conference 2
2017 exSurarit Samattai, exRujika Takkire, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative Green Materials for Ceramic Food Wares by Adding Eggshell as Feldspar to Reduce Firing Temperature", The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPawinee Selarak, "Innovative Green Porcelain Clay Products Embedded Quail Eggshell to Enhance Physical-Thermal-Mechanical Properties via Slip Casting", 3rd International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological, and Biosystem Engineering (ICABBBE 2016), 16 - 17 ธันวาคม 2016, จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่", Kasetsart University, 2016