ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อการสกัดความถี่มูลฐานโดยใช้การวิเคราะห์เคปสตรัลสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่น

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Noises on Fundamental Frequency Extraction using Cepstral Analysis for Thai Dialects", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1415-1421