แบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานที่มีสัญญาณรบกวนแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, "Fujisaki's Model of Thai's Fundamental Frequency Contours with Environmental Noises", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 1251-1258